EL KAYYUM

Bütün mahlukatı var kılıp varlığını devam ettiren.