EL KAABIZ

Ruhları kabzeden, canalan,  sıkan, daraltan, rızkı belli ölçülerde veren.