EL HALLİM

Yumuşak huyluluk sahibi, hilmi çok, acele ve kızgınlık ile muamele etmeyen.