EL HAKİM

Hikmet ve hüküm sahibi, yerli yerine koyan.