EL HAFİZ

Koruyucu, ezbere bilen ve muhafaza edici.