EL BASÎR

Her şeyi gören, çok iyi gören ,hakkıyla gören. Sonsuz ve nihayetsiz her şeyi görendir.