EL AZİM

Sonsuz azametli, en büyük ve ulu, zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılmayacak kadar büyük.