EL ALİYY

İzzet, şeref ve hükümdarlık bakımındab en yüce. En üstün ve en yüksek. Kendisinden daha büyük olmayan, yüceler yücesi.