. Eşlerin fıkhi mezhepleri farklı ise, nikâh ve boşanma gibi aile hukuku konularında hangisinin mezhebine göre davranılır?

Evliliğin taraflar, icap ve kabul, şahitler, mehir gibi kendine özgü birçok unsur ve şartları bulunmaktadır. Bu gibi şartlarda bir eksiklik yoksa mezhep farklılığı evlenmeye mani değildir. İki farklı mezhepteki insan evlenebilir ve evlilik hayatı boyunca farklı mezheplere bağlı olarak evliliklerine devam edebilirler. Aile hayatı ile ilgili sorunlar yaşamaları hâlinde ise bu sorunlarını alanında uzman ve güvenilir âlimlere müracaat ederek çözebilirler. Zira evlilik ve boşanma noktasında müsteftinin mezhebi, müftünün vereceği fetvadır. Müstefti (soruyu soran) müftünün vereceği cevaba göre amel eder.(DİYANET)