Eşlerin farklı fıkhî mezheplere mensup olması evliliğe engel teşkil eder mi?

Evlilik “karı koca arasında birlikte yaşama hakkı tanıyan, taraflara
karşılıklı hak ve sorumluluklar yükleyen bir akittir.” Evliliğin
taraflar icap ve kabul, şahitler mehir gibi kendine özgü
birçok unsur ve şartları bulunmaktadır. Bu gibi şartlarda bir
eksiklik yoksa mezhep farklılığı evlenmeye mani değildir. İki
farklı mezhepteki insan evlenebilir ve evlilik hayatı boyunca
farklı mezheplere bağlı olarak evliliklerine devam edebilirler.
Ancak evlilik hayatı ölüme kadar devam eden bir birliktelik ve
hayatı paylaşma olduğu için eşlerden biri, dinî bir zorunluluk
olmamakla beraber aile hayatında daha uyumlu olmak ve mezhep
farklılığından kaynaklanan birtakım problemleri aşmak
için diğerinin mezhebine geçebilir.(Diyanet)