Eşinin evine gitmeyeceğine yemin eden bir kadının durumu nedir?

Bir şeyi yapmamak üzere yemin eden bir kimsenin, yapmak istemediği şey dinin emrettiği bir şey değilse, yaptığı yemine uyması, o şeyi yapmaması gerekir. Ancak yeminine uyduğu takdirde, bir vazife veya bir iyiliğin yapılmaması, bir günahın işlenmesi gibi bir durum söz konusu olacak ise yemini bozar, sonra da keffaret öder [Merğînânî, el-Hidâye, II, 75].Buna göre eşinin evine gitmemeye yemin eden bir kadın görevi olan bir şeyi yapmamaya yemin ettiği için eşinin evine giderek yeminini bozar; sonra da yemin keffareti öder ve Cenâb-ı Hak’tan af diler. Yemin keffareti; 10 fakire birer fitre (fıtır sadakası) miktarı veya bir fakire on ayrı günde her gün birer fitre miktarı para vermekya da sabah akşam doyurmak veya on fakiri giydirmektir. Buna gücü yetmeyen fakir kimsenin ise ara vermeden üç gün oruç tutması gerekir [Mâide, 5/89]. DIYANET