Eşinin aldatması sonucu evliliği biten bir kadın onuru incindiği için kazandıkları mal mülkten eşine vermezse günaha girer mi?

İslam dininde aile fertleri arasında mal birliği değil, mal ayrılığı esası vardır. Bir aile içinde karı, koca ve çocuklardan her birinin malı ayrı ayrı belirlenmişse kendilerine aittir. İslam hukukuna göre boşanma durumunda eşler arasında mal paylaşımının esasları bellidir. Bu durumda da söz konusu esaslara uyulur.