Eş ile girilen ters ilişki nedeniyle nikâh düşer mi? Nikâh yenilemek gerekir mi? Bunun kefareti nedir?

Eşler arasında cinsel birleşmenin meşru yolu üreme organları- dır [Bakara, 2/223]. Erkeğin eşine ters ilişkide bulunması Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından kesin olarak yasaklanmıştır [Ebû Dâvûd, Nikâh, 46; Tirmizî, Tahâret, 102; İbn Mâce, Nikâh, 29]. Dolayısıyla erkeğin eşiyle ters ilişkiye girmesi haramdır. Ancak bu durum eşlerin nikâhına zarar vermez ve nikâhın yenilenmesini gerektirmez. Bunun kefareti yoktur, fakat böyle bir fiili işleyen kişinin samimiyetle tevbe etmesi ve bir daha bunu yapmaması gerekir.