Erkek boşadığı eşi ile tekrar evlenebilir mi?

Dinen boşama üç kere ile sınırlandırılmıştır. Bir ve ikincilerde eşlerin yeniden birleşme imkânı vardır [Bakara, 2/229]. Kişi ric’î (dönüşü olan) talak ile boşadığı eşine, iddet süresi içinde nikâ- ha gerek kalmadan, iddet süresi bitmiş ise yeni bir nikâh akdi ile dönebilir. Bâin talakta ise iddet içinde bile olsa ancak yeni bir nikâh akdiyle dönebilir. Üçüncü kez boşamadan sonra ise kesin ayrılık gerçekleşir [İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, Kahire, II, 105- 110]. Bu durumda kadın başka bir şahıs ile hileli olmayan bir evlilik yapmadıkça ve bu evlilik boşama ya da ölüm ile sona ermedikçe ilk eşi ile tekrar bir araya gelmeleri mümkün değildir [Bakara, 2/230].