Ergenlik çağına erişmiş, ancak engelli olan çocuğun sünnet edilmesi gerekir mi?

Hz. Peygamber sünneti fıtrat gereği yapılan işler arasında saymıştır [Buhârî, Libâs, 63, 64]. İslam âlimleri de sünneti İslam’ın sembol hükümlerinden (şeair) kabul etmişler; söz konusu işlemin dinî hükmünü “sünnet” olarak ifade etmişlerdir. Bu itibarla, sağlık açısından bir engel olmadığı müddetçe engelli olan çocuğun da sünnet edilmesi uygun olur.