Ehl-i Beyte Saygı Duymak

Şanına yakışır biçimde ehli beyti tazim etmek ve onlardan salih olanlarla dostluk kurup, onlara ikramda bulunmak gerekir.

Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisine yaklaştırılması bir yana “Deki ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum” (Şura 42/ 23) ayetinde ifade edildiği üzere şeri bir emirdir. Müslüm sahibinden şu rivayeti nakletmiştir Peygamber sallallahü ve sellem şöyle buyurdu: “Ey insanlar! bende bir insanım. Yakında Rabbimin elçisi Bana da gelecek ve ben onun davetine uyup gideceğim. Size iki önemli şey bırakıyorum bir insanı doğruya götüren bir rehber ve nur olan Allah’ın kitabı Kuran’dır. Ona yapışın ve sımsıkı sarılın.

Peygamber Sallallahu Aleyhis vesselam Kur’an’a sarılmak ve ona bağlanma konusunda tavsiyelerde bulunduktan sonra sözüne şöyle devam etti; “Size bir de ehli beytimi bırakıyorum Allah’tan korkun ve ehli beytime saygılı davranın. Allah’tan korkun, ehli beytime saygılı davranın.” (Müslim)

Buhari Ebubekir Radıyallahü Anh’ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. “Siz ehlibeyti hakkında Muhammed Sallallahu Aleyhi Sellem’e olan hürmetinizi muhafaza edin.

Aynı zamanda şu hususların da dikkate alınması gerekir;

Nesep şerefinin onlarda devamını gözetmek ve bunun için onları diğerlerinden ayırt etmek

Onların arasında da diğer insanlar gibi salih olanlar ve olmayanlar vardır ve onlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünün hesabı kapsamına girerler; “bir kimseyi ameli yavaşlatırsa nesebi hızlandırmaz.” (Müslim)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e salavat getirirken onları da “ve âlihî” diyerek duaya katmak

Onların salih olanları ile dostluk kurmak, onlardan istifade etmek, onlara iyilikte bulunup gönüllerini hoş tutmak, evlilik tesis etmek gibi onlarla yakınlaşmanın yolunu aramak. Kuşkusuz onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yadigarlarıdır.

Onlara yardımcı olmak, onlar için elinden geleni yapmak, onları müdafaa etmek ve onların iyiliklerini anmak.

Unutulmamalıdır ki onlar sadaka almaktan men edilmişlerdir.

Salih olmayanlarına ise acıyıp merhamet ile yaklaşarak nasihatte bulunmak, onları yeniden temiz ve pak olan ehli beytin yoluna, şeriatı Muhammedi’ye ye davet etmek.

Sahabe ve onlardan sonrakiler hususunda kalbi ve dili korumak.

Sahabiler, Hz Peygamber’in katında onların değerini bildikleri için ve Hz Peygamber’in vasiyetini yerine getirmek amacıyla Ehli beyti’e çok fazla tazim gösterir ve onları çok severlerdi.

Emirel müminin Ömer Bin Hattab Radıyallahu Anh kıtlık ve kuraklık olduğunda Resullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in amcası Abbas ile yağmur duasına çıkar ve “Allah’ım biz sana nebimizi vesile ederdik şimdi sana Nebimizin amcasını vesile diyoruz. Bize yağmur ver.” derlerdi. Sonra onlara yağmur verilirdi. (Buhari )

İbni Hacer bu hadisi açıklarken “Abbas kıssasından hayır ve salah ehli kimseleri ve Ehli Beyt’i aracı kılmanın müstehap olduğu anlaşılır. Yine Abbas Radıyallahu Anh ve Ömer Radıyallahu Anh faziletli insanlardır. Hazreti Ömer’in bu tevazusu ve Abbas’ın değerini bilmesi Onun ne kadar faziletli biri olduğuna delildir.” demiştir.

Abdullah Bin Hasan bin Hüseyin Bin Ali Bin Ebu Talip bir ihtiyacı için Ömer Bin Abdülaziz’in yanına girdiğinde Ömer Bin Abdülaziz ona “Bir ihtiyacın olduğunda ya bana birini gönder ya da bana yaz. Kapımda seni görünce Allahu Teala’dan utanıyorum demiştir.

Şabi şöyle demiştir: Zeyd bin Sabit annesinin cenaze namazını kıldırdı sonra binmesi için katırı getirildiğinde İbni Abbas üzengiden tuttu. Zeyd bırak Ey Allah’ın Resul’ünün amcasının oğlu dedi. Bunun üzerine İbni Abbas “biz alimlere böyle hürmet gösteririz” dedi. Zeyd ise İbni Abbas’ın elini öptü ve bize de Nebi’mizin ehli beytine böyle davranmamız emredildi.” dedi.

Ahmed Bin Hanbel çeşitli olaylarla karşılaşmış ve tutuklanmıştı. Halife Vasık’ın yanında Ahmed Bin Ebu Davud ile tartışıp onu susturunca Vasık “Şeyhin ellerini çözün” dedi. Ahmed Bin Hanbel görevlinin elinden kelepçeyi almaya çalıştı. Bunun üzerine Vasık niçin kelepçeleri aldın diye sordu. Şeyh “yarın bu zalimle kelepçe ile hesaplaşmak için onun kefenime sarılmasını vasiyet etmek istedim” dedi. Sonra ağladı Vasık’ta ağladı.  Sonra Vasık Ahmed bin Hanbel’den helallik istedi. Şeyh “Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e ikram için, onun Ehli Beyt’inden olman münasebetiyle Sana hakkımı helal ediyorum” dedi.