Dul kalmış bir kadının evlenmesi şart mıdır?

Dul kalan bir kadının dinen yeniden evlenmesi zorunlu değildir.
Bununla birlikte yaşadığı şartlara göre evlenip evlenmemeye
kendisi karar vermelidir. Dul kalan bir bayanın evlenmesi
noktasında da http://www.islamnediyor.net/1-evlenmenin-dini-hukmu-nedir-evlenmeden-olenler-gunahkar-olur-mu konusunda yer verilen hükümler geçerlidir.(Diyanet)