Düğünlerde verilen hediyeler boşanma durumunda kime kalır?

Düğünlerde evlenen erkek ve kızın birbirlerine ve bunların anne, baba, nine, kardeş, amca, dayı, hala, teyze gibi mahrem akrabalarının kendilerine vermiş oldukları hediyeler hibe hükmünde olup, tek taraflı olarak bunlardan dönmeleri caiz de- ğildir. Ancak bunların dışındakiler, tahrimen mekruh olmakla birlikte verdikleri hediyeyi geri isteyebilirler. Yakınlarının ve davetlilerin getirmiş oldukları hediyeler ise eş- lerden hangisine verilmiş ise ona ait olur. Kimin adına getirildiği bilinmemesi hâlinde mümkünse getirenlerden sorulur ve onların sözüne göre hareket edilir. Bunun mümkün olmaması hâlinde bulunulan yerin örf ve âdetine göre hareket edilir [Fetâvây-ı Hindiyye, IV, 383]. Damadın veya ana babasının geline taktıkları takılar örfen mehirden sayılıyorsa mehirdir, asla geri alınamaz. Eşler, nikâh öncesi veya ayrıldıktan sonra değil de nikâhlı iken birbirlerine vermiş oldukları hediyelerden dönemezler. Damadın annesi, babası, erkek ve kız kardeşleri, amca ve dayıları, hala ve teyzeleri gibi birinci dereceden yakınları, geline vermiş oldukları hediyelerden mekruh olmakla birlikte dönebilirler. Ancak bu kimseler söz konusu hediyeleri gelinin rızası veya mahkeme kararı olmaksızın tek taraflı olarak geri alamazlar.