Cuma geceleri bazı camilerde yapılan nikâh tazelemenin hükmü nedir?

Dinî hükümlere göre bir kadının boş olması veya nikâhının
düşmesi için fesih, boşama yetkisi kendisinde bulunan kocanın
(veya mahkemenin) onu boşaması, karşılıklı rıza ile boşanma,
“liân”, “îlâ” veya eşlerden birinin dinden çıkmayı gerektiren bir
sözü söylemesi gibi evlilik birliğini sona erdiren durumlardan
birinin meydana gelmesi gerekir [Mevsılî, el-İhtiyâr, Beyrut 1999, III, 121-
172]. Böyle bir durum olmadığı sürece şartlarına uygun yapılan
nikâh ömür boyu geçerlidir ve nikâh tazelemek de gerekli değildir.
Halkımız arasında, bazı camilerde cuma ve bayram günlerinde
veya gecelerinde topluca yapılan nikâh tazeleme diye
bilinen uygulamanın dinî bir dayanağı yoktur. Diğer taraftan
nikâh ya bizzat taraflarca ya da vekilleri aracılığıyla akdedilen
bir sözleşmedir. Ayrıca taraflar nikâh akdi için söylenen sözlerin
bilincinde olmalı ve ona göre davranmalıdır. Camilerde yapılan
nikâh tazeleme uygulamasında bunların hiç birinin olmadığı da
hesaba katılmalıdır.(Diyanet)