Çocuğun malından babası veya vasisi borç verebilir mi?

Çocuğun malından babasının veya vasisinin başkalarına borç vermesi caiz değildir. Zira baba veya vasi çocuğun malından sadece, çocuğun sadece menfaatine olan tasarruflarda bulunabilir. Borç vermenin çocuğa maddi bir getirisi olmadığı, aksine paranın geri dönmeme riski bulunduğu için baba veya vasinin çocuğun malından borç verme yetkileri yoktur [Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi, VII, 394].