Çocuğu olmayacağını bildiği hâlde bunu eşinden gizleyerek evlenen kimsenin eşi, bunu ayrılma sebebi sayarak boşanabilir mi?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte tıp ilmi hayli ilerleme kaydetmiştir. Kişilerin kısır olup olmadıkları yapılan tetkiklerle tespit edilebilir. Bir kadın veya erkeğin yapılan tetkikler sonucu çocuğunun olmayacağı tıp otoriteleri tarafından kendisine bildirilmişse, bunu evleneceği kişiden gizlemesi doğ- ru olmaz. Evliliğin esas amaçlarından biri nesil sahibi olmak olduğundan, kandırılan eşin bu gerekçeyle mahkemeye boşanma davası açması caiz görülebilir.