Çocuğu emzirmek annenin görevleri arasında mıdır?

Annenin çocuğunu emzirmesi dinen bir görevdir ve fıtratın gereği de budur. Nitekim “Emzirmeyi tamamlatmak isteyenler için anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların (annelerin) yiyeceği, giyeceği örfe uygun olarak babaya aittir. Hiçbir kimseye gücünün üstünde bir yük ve sorumluluk teklif edilmez. Hiçbir anne ve hiçbir baba çocuğu sebebiyle zarara uğ- ratılmasın.” [Bakara, 2/233] ayeti kerimesi, çocuğunu emzirmenin annenin görevi olduğuna işaret etmektedir. Anne, evlilik devam ederken veya boşanma iddeti beklerken emzirme için herhangi bir ücret isteyemez. Çünkü bu dönemlerde annenin nafakası esasen kocaya yani çocuğun babasına aittir. Fakat boşanma iddeti biten veya ölüm iddeti bekleyen kadın emzirme için ücret talep edebilir. Ayet-i kerimede şöyle buyurulur: “Onları (iddetleri süresince) gücünüz nispetinde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için (çocuğu) emzirirlerse (emzirme) ücretlerini de verin ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız, çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirecektir.” [Talâk, 65/6]. Bununla birlikte memleketimizde bu şartlarda çocuğunu emziren annelerin ücret talep etmesi şeklinde bir örf veya uygulama bulunmamaktadır.