Cinsel ilişkiye girememe boşanma sebebi midir?

İslam evli çiftlere karşılıklı hak ve görevler yüklemiştir. Bu hak ve görevlerden biri de, taraflardan her birinin diğerine kendisinden cinsel olarak istifade etme imkânı vermesidir. Psikolojik ve fiziksel bir engel olmadan taraflardan biri istediği hâlde diğerinin cinsel ilişkiye yanaşmaması hoş görülmemiştir. Evli bir kadının cinsel veya fizyolojik bir problemi sebebiyle birliktelik olmuyorsa, tedavi imkânları varsa bu imkânlar kullanılmalıdır. Dolayısıyla kocasının kendisine biraz zaman tanıması uygundur. Tedavi imkânı yoksa veya erkek, tedavinin uzun sürmesi sebebiyle bekleyemiyorsa karısını boşayabilir. Cinsel problemin erkek kaynaklı olması durumunda ise, kadı- nın boşanma davası açabilmesi için erkekteki bu problemi daha önce bilmemesi veya öğrendikten sonra razı olmaması gibi şartlar öne sürülmüştür. Ayrıca konu ile ilgili hüküm, problemin türüne göre değişmektedir. Şayet erkek, iktidarsızlık, cinsel organının kesikliği veya başka bir sebeple cinsel ilişkiye giremiyorsa, kadın mahkemeye başvurarak ayrılma talebinde bulunabilir [Mevsılî, el-İhtiyâr, III, 129-141; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, Beyrut, V, 133].