Çeyiz, takılar mehir yerine geçer mi?

Erkeğin evlenirken eşine verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği
para veya başka bir mala mehir denir. Kur’an-ı Kerim’de evlenen
erkeğin kadına mehir vermek zorunda olduğu ve bunu
zorla geri almasının caiz olmadığı belirtilmektedir [Bakara, 2/237;
Nisâ, 4/4, 20, 24, 25; Maide, 5/5]. Mehir nikâhın sonuçlarından biridir.
Bu nedenle nikâh esnasında belirlenmemiş olsa hatta nikâh
esnasında verilmeyeceği şart koşulsa bile evlenen kadın mehre
hak kazanır.
Erkek veya onun anne-baba ya da kardeşleri gibi yakınları tarafından
verilen çeyiz ve takılar verilirken mehir olarak verildiği
belirtilmişse mehir kabul edilir. Verilirken herhangi bir belirleme
yapılmamışsa bu takdirde yaşanılan yerin örfüne göre
karar verilir.(Diyanet)