Büyük Kuran tefsiri

Elhamdülillahi Rabbil Alemin,
Salat ve selam âlemlere rahmet olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)’e, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolundan gidenlerin üzerine olsun.

Müfessiri Ali Arslan hocadır. 16 cilttir. Okusan yayıncılıktan çıkmıştır. Rivayet tefsiri kategorisinde bir tefsirdir. İbn Kesir ve Taberi gibi rivayet tefsiri yazan alimlerin eserlerinden birçok alıntı yapılmıştır. Müfessirin kendi ifadesi ile tefsirlerin özeti mahiyetinde bir çalışmadır. Müfessirin istifade ettiği tefsirlerin bir kısmı şunlardır. Taberi tefsiri, İbn Kesir tefsiri, Zamahşeri’nin Keşşaf’ı, Beyzavi tefsiri, Celaleyn tefsiri, F. Razi’nin Tefsirul Kebir’i, Bagavi tefsiri, Alusi tefsiri, Ebu Suud efendi tefsiri, Reşid Rıza’nın Tefsirul Münir’i, Seyyid Kutub’un Fizilali Kuran’ı, İbn Kayyım el Cevzi Tefsiri gibi yaklaşık 37 kaynak eserden istifade edilmiştir.

Ali Arslan Hoca eski Tekirdağ müftüsüdür. Tefsirde yer alan mealler Celaleyn tefsiri ve Beyzavi tefsirinden alınmıştır. Bir anlamda derleme bir tefsir çalışmasıdır.