Burun kanaması orucu bozar mı? Sorularla İslamiyet

Eğer kan, oruçlunun iradesi dışında midesine kaçarsa orucu bozulmaz. Fakat kanın boğazına kaçmasına engel olma veya dışarı çıkarma imkanı olduğu halde onu bilerek yutarsa orucu bozulur.

Eğer kan, oruçlunun irâdesi dışında midesine kaçarsa, orucu bozulmaz.

Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. (Herkesin) kazandığı (iyilik) lehine ve işlediği (kötülük) ise aleyhinedir! Rabbimiz, eğer unuttuk veya hata yaptıysak, bizi hesaba çekme.”(Bakara Sûresi: 286)

Hadiste geldiğine göre Allah Teâlâ bu söz üzerine buyurmuştur:

“Nitekim öyle yaptım (yani sizi affettim).”

Fakat kanın boğazına kaçmasına engel olma veya dışarı çıkarma (tükürme) imkânı olduğu halde onu bilerek yutarsa, orucu bozulur.

Bunun delili, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in, Lekît b. Sabire’ye şöyle buyurmasıdır:

“Güzel ve tam bir şekilde abdest al. Parmakların arasını hilâlle ve oruçlu olmadıkça (abdest alırken) burnuna iyice su çek.” (Ebu Davud, hadis no: 2366. Tirmizî, hadis no: 788. Nesâî, hadis no: 87. İbn-i Mâce, hadis no: 407ç Elbânî, ‘Sahih-i Sünen-i Tirmizî’de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.)

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

“Bu hadis, oruçlunun burnuna su çekerken mübalağa yapamayacağına delâlet eder. Bunun için şundan başka bir sebep bilmiyoruz:

Burna su çekerken mübalağa etmek, suyun mideye kaçmasına sebep olur ki bu, oruca halel getirir.

Buna göre şöyle diyebiliriz:

Burun yoluyla mideye ulaşan her şey, orucu bozar.” (eş-Şerhu’l-Mumti’, c: 6, s: 379)