Boşanmış olan eşlerin aynı evde kalmaları dinen uygun mudur?

Boşanmış olan kadının eşiyle irtibatının tamamen kesilmesi için belli bir süre beklemesi gerekir. Bu süreye “iddet” denir. Bu süre zarfında kadının mesken ihtiyacını karşılamak kocaya aittir. Kur’an-ı Kerim’de konuyla ilgili olarak; “Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde onları iddetlerini dikkate alarak (temizlik hâlinde) boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah’a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir hayâsızlık yapmaları dışında onları (bekleme süresince) evlerinden çıkarmayın.” [Talâk, 65/1] buyrulmaktadır. Aynı surenin 6. ayetinde de; “Onları iddet süresince gücünüz nispetinde oturduğunuz yerin bir bö- lümünde oturtun.” denilmektedir. Boşanma ric’î talak (dönüş imkânı veren boşama) ile gerçekleşmiş ise eşler aynı evde oturmaya devam ederler. Bu esnada mahremiyet kurallarına dikkat etme mecburiyetleri yoktur. Bu, ric’ate zemin hazırlaması açısından teşvik de edilebilir. Dönüş gerçekleşmeden iddet süresi dolduğunda boşama kesinlik kazanır ve eşler ayrılır. Bâin ve üç talak ile boşama durumlarında ise iddet süresi bitinceye kadar eşler ayrı ayrı odalarda kalmak ve mahremiyet kurallarına dikkat etmek şartıyla aynı evde oturabilirler. İddet bittikten sonra birbirleri için iki yabancı durumuna geleceklerinden artık aynı evde yalnız kalmaları caiz değildir [Serahsî, el-Mebsût, VI, 34, 36; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, Mekke, III, 382].