Boşanmış eşin miras hakkı var mıdır?

İslam hukukunda mirasçılığın iki temel sebebi vardır: 1. Kan hısımlığı, 2. Evlilik bağı. Ölenin geride bıraktığı mal ve hakları (terike), techiz ve tekfin masrafları çıktıktan, borçları belli bir sıraya göre ödendikten ve vasiyeti de terikenin üçte birini aş- mama kaydıyla yerine getirildikten sonra mirasçılarına intikal eder [Nisâ 4/11; Buhârî, Vasâyâ 3]. Eşinden ayrılan kişi artık ölene yabancı olur. Dolayısıyla ölen eski eşine mirasçı olamaz. Bununla birlikte ric’î talak iddeti bekleyen kadın ölen kocasına mirasçı olabilir.