Boşanmadan sonra çocukların nafakası kime aittir?

Çocukların ve annelerinin nafakalarını/temel ihtiyaçlarını karşılama görevi babaya aittir [Bakara, 2/233]. Nafaka borcu yükümlünün ekonomik gücüne göre tespit edilir [Talâk, 65/7]. Kur’an’da; “Sizin için çocuğu emzirirlerse emzirme ücretlerini de verin.” [Talâk, 65/6] buyurulur. Çocuk sütten kesildikten sonraki harcama da süt emme ihtiyacı konumundadır. Çünkü çocuk babanın bir parçası olup, babanın ona yaptığı harcama kendisine yaptığı harcama gibidir. Eşinden boşanan erkek, çocuğun nafakasını temin edemeyecek kadar fakir olur da erkeğin kardeşi (amca) veya kadın bunu temin edebilecek maddi güce sahipse, erkek gücü yettiğinde ödemek üzere onlara borçlanarak nafakayı karşılar. Kız çocuklar büyük de olsa küçük çocuklar gibi olup, evleninceye kadar nafakaları babaya, evlendikten sonra kocaya aittir. Erkek çocuklar ise çalışıp kazanır hâle gelinceye kadar baba nafakalarını temin eder, çalışıp kazanabilecek hâle gelince nafaka sorumluluğu sona erer. Ancak çocuk büyük de olsa nafakasını kazanamayacak bir özre sahip olduğunda nafakası yine babaya aittir [Serahsî, el-Mebsût, V, 222-223].