Boşanmada, evlenmeden önce edinilen malların durumu ve evlendikten sonra beraber edinilmiş malların paylaşımı nasıldır?

İslam hukukuna göre boşanma durumunda eşler arasında mal paylaşımı şu esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir: 1- Eşlerin evlenmeden önce sahip oldukları mallar kendilerine aittir. Diğer eşin o malda hakkı yoktur. 2- Evlilik esnasında erkeğin eşine bazı hediyeler vermesi âdettendir. Meydana gelecek bir boşanmada erkek eşine vermiş olduğu bu hediyeleri geri alma hakkına sahip değildir [Meydani, el-Lübab, II, 95]. Kadının kendi parasıyla satın aldığı eşyaların tümü boşanma hâlinde yine kendisine kalır. Kocasının bunları ondan almaya hakkı yoktur [Bilmen, Hukukı İslamiyye Kamusu, II, 148]. 3- Erkek veya kadından kimin parası ile satın alınmış olduğu bilinmeyen ve boşanma hâlinde kime ait olduğu konusunda görüş ayrılığı çıkan ev eşyasında ise, şu çözümlemeye gidilir. Tamamen erkeğin kullanımı için bulunan ev eşyası erkeğe, tamamen kadının kullanımı için bulunan eşyalar ise kadına aittir. Bunun dışındaki eşyalar ise, evde çalışanın erkek olması hâlinde erkeğe ait olur [Bilmen, Hukukı İslamiyye Kamusu, II, 151]. Meselenin hukuki boyutu yukarıda anlatıldığı gibi olmakla beraber, boşanma hâlinde tarafların yaşamış olduğu birlikteliği tamamen göz ardı ederek mal bölüşümünde kavgaya tutuşmaları dinen uygun değildir. Bu konularda iyi niyeti ve erdemli davranmayı ihmal etmeden, müsamaha ile hareket edilmesi uygun olur. Ayrıca kadının eşine ait olan bir malı vermemesi ve bu aşamadan sonra onun rızası olmadan kullanması da caiz değildir. Boşanmaya erkeğin işlediği bir günahın neden olması sonucu değiştirmez.