Boşanma davası uzun süre sonuçlanmayan kadının aldığı nafaka helal midir?

İslam hukukunda evlilik devam ettikçe ve boşama hâlinde iddet süresince erkek eşinin nafakasını temin etmekle yükümlüdür [Bakara, 2/233; Nisâ 4/34; Talak, 65/7; Buhârî, Nafakât, 1-4; Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi, IV, 15]. Dinen boşama olmadan mahkemeye boşanma davası açılmışsa mahkeme devam ettiği sürece eşler evli hükmünde olduğundan dava süresince kadının nafakasını temin etme yükümlülüğü kocasına aittir. Bu yükümlülük mahkeme boşadıktan sonra başlayan iddet süresi bitinceye kadar devam eder. Ancak dinen boşanma gerçekleşmişse süreç devam etse bile, İslam hukukuna göre kocanın eşine yönelik nafaka borcu iddetin bitimiyle sona erer.