Boşandığı eşiyle uzun bir süre görüşmeyen bir kadın, onunla yeniden evlenebilir mi?

İslam’a göre bir kimsenin evli bulunduğu eşi ile aralarında üç
nikâh bağı vardır. Her bir boşama ile bu bağlardan biri kopar.
Üçü de koptuğu zaman evliliklerini devam ettirmeleri dinen
caiz olmaz [Bakara 2/229-230; Serahsî, el-Mebsût, VI, 8-9]. Eşinden ayrılıp
iddeti de bittikten sonra uzun süre onunla görüşmeyen bir
kadın, eğer talâk sayısı üçe varmamışsa eşinden bir bâin talâk
ile boşanmış olur, buna beynûnet-i suğra denir [Serahsî, el-Mebsût,
VI, 18]. Bâin talâkla boşanmış eşler, yeni bir nikâhla evliliklerine
devam edebilirler. Bu durumda anlaşmaları hâlinde usulüne
uygun yeni bir nikâh akdederek evliliklerini iki nikâh bağıyla
sürdürebilirler.(Diyanet)