Boşamada kullanılan sözleri zihinden geçirmekle boşama gerçekleşir mi?

Boşama, bunu meydana getiren açık veya kinayeli sözlerle gerçekleşir. Dolayısıyla bu sözlerden biri sözlü veya yazılı olarak kullanılmadıkça boşama meydana gelmez. Buna bağlı olarak boşamanın rüknü sayılan lafız kullanılmadan sadece boşamaya niyet etmekle veya “karını boşadın mı?” sorusuna karşı susmakla veya baş eğmekle boşama olmaz [Kâsânî, Bedâiü’s-sanâî, Beyrut 2000, III, 157].