Bir kişinin boşanmak üzere mahkemeye başvurduğu eşiyle görüşme sınırları nedir? Onunla cinsel ilişkide bulunabilir mi?

Mahkeme yoluyla boşanan eşler, dinî hükümlere göre bir bâin talakla boşanmış olurlar. Zira hâkimin boşaması bâin talak kabul edilmektedir [Ali es-Saidi, Haşiyetü’l-Adevi ale’l-Kifaye, II, 40-41]. Ancak dinen boşama olmadan mahkemeye boşanma davası açılmışsa mahkeme devam ettiği sürece eşler evli hükmündedir. Dolayı- sıyla bu dönemde eşlerin gerek görüşmelerinde gerekse beraber olmalarında sakınca yoktur.