Bir kişi hanımını boşamayı onun bir işi yapmasına bağlar da sonra kendisi o işi yapmasına izin verirse boşama gerçekleşir mi?

Boşama, bir şarta veya gelecek bir zamana izafe edilmeksizin hemen yapılabileceği (müneccez) gibi, karı ile kocadan birinin veya bir başkasının bir fiiline veya bir hadisenin meydana gelmesine bağlanarak da (muallak) yapılabilir. Herhangi bir şarta bağlanan boşama, şart koşulan şeyin meydana gelmesi ile gerçekleşmiş olur. Buna bağlı olarak bir kişi karısına boşama kastıyla “Şu işi yaparsan benden boşsun.” deyip sonra o işi yapmasına izin verir, kadın da o işi yaparsa bir talakla boşanmış olur. Bu durumda daha önce boşama olmamış ya da bir veya iki boşama olmuşsa, kadının iddet süresi içinde yeni bir nikâha gerek kalmadan geriye kalan nikâh bağı ile evliliğe devam edilebilir [İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, Beyrut 2003, IV, 103-105; Şirbînî, Muğ- ni’l-Muhtâc, Beyrut 2004, III, 402].