Bir kimse boşandığı eşine, kendisinin ve çocuklarının fitresini verebilir mi?

Kişi kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yü- kümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her Müslümana fitrenin gerektiğini [Ebû Dâvûd, Zekat, 20] ifade etmiştir. Dinen zengin sayılanlara, usul (anne, baba, dedeler ve nineler), furua (oğul, kız ve torunlar) ve bakmakla yükümlü olduğu kimselere fıtır sadakası verilmez [Merğinani, el-Hidaye, I, 115- 116]. Dolayısıyla bir kimse fakir olması koşulu ile boşadığı eşine kendi fitresini verebilir. Bununla birlikte çocuklarının annesi ise, boşadığı eşine çocuklarının fitresini veremez.