Bir kadının şahsi ihtiyacını karşılamak maksadıyla kocasının parasını izinsiz alması caiz midir?

İslam dini kocaya hak ve yetkiler verdiği gibi, onu birtakım gö- rev ve sorumluluklarla da yükümlü kılmıştır. Bunlardan birisi de kocanın eşinin temel ihtiyaçlarını makul ve normal ölçü- lerde karşılama ve giderme görevidir [Nisâ, 4/34; Talâk, 65/6; Bakara, 2/233]. Bu, evlilik akdinden doğan bir sorumluluk olup, kadının zengin veya fakir olması, müslim veya gayrimüslim olması sonucu değiştirmez. Ebû Süfyan’ın karısı Hind, Rasûlüllah’ın (s.a.s.) huzuruna gelerek: “Ey Allah’ın Rasûlü! Ebu Süfyan cimri bir adamdır, ne bana ne de çocuklarına yeterli harcamada bulunmuyor. O görmeden malından alabilir miyim?” diye sorduğunda Allah Rasûlü (s.a.s.); “Kendine ve çocuklarına yetecek kadarını alabilirsin.” [Nesâî, Âdâbü’l-Kudât, 31] buyurmuştur. Buna göre koca, eşinin normal şahsi ihtiyaçlarını karşılamayı ihmal ederse kadın ihtiyacı kadarını alabilir.(DİYANET)