Bir kadının eşinin erkek akrabalarıyla evde yalnız kalması caiz midir?

İslam hukukunda aralarında kan hısımlığı, sıhrî hısımlık ve süt hısımlığı sebebiyle evlenme engeli bulunan erkek ve kadınlar birbirlerinin mahremi sayılır. Mahrem kelimesi, kendileriyle evlenilmesi dinen yasaklanmış bulunan belli derecelerdeki akrabayı ifade eder. Farsça bir terkip olan nâmahrem ise “aralarında evlenme yasağı bulunmayan kişiler” demektir. Hadisi şeriflerde ifade edildiğine göre kadının mahremi olan erkek akrabalarla evde yalnız kalması caiz iken, mahremi olmayan (nâmahrem) erkek akrabalarla yalnız kalması caiz değildir [Buhârî, Nikâh, 111, 112; Müslim, Hac, 424]. Buna göre bir kadın kayınpederi, eşinin dedesi ve eşinin başka kadından olan oğulları ve erkek torunları ile evde yalnız kalabilir. Aynı hüküm, eşinin süt yönünden usul ve fürûu için de geçerlidir. Bununla birlikte kaynı, kocasının amcası, kocasının amcaoğlu, kocasının dayısı, kocasının dayıoğlu ve eniştesi gibi erkek akrabalarla evde yalnız kalamaz [Tirmizî, Rada, 16; Ahmed b. Hanbel, IV, 149, 153]. (Diyanet)