Bir kadının başka başka doğumlarda emzirdiği iki çocuk sütkardeş olur mu?

Kur’an-ı Kerim’de kendisinden süt emilen kadınlardan “sütanne”,
aynı kadından süt emen çocuklardan da “sütkardeş” diye
bahsedilmiş ve bunlar arasında süt akrabalığının meydana geleceği
bildirilmiştir [Nisâ, 4/23]. Buna göre ister aynı doğumda ister
başka başka doğumlarda olsun bir kadından süt emme müddeti
(rada) içinde süt emen çocuklar birbirleriyle sütkardeş olurlar.(Diyanet)