Bir kadın veya erkek vefat eden eşinin yüzüne bakabilir mi?

Kocası ölen bir kadının iddet beklemesine bağlı olarak nikâha ilişkin bazı hükümler kısmen devam ettiği için ölen kocasını yıkayabileceği ve dolayısıyla yüzüne bakabileceği hususunda görüş birliği bulunmaktadır. Tersi durum yani kocanın ölen karısını yıkaması veya yüzüne bakması ise ihtilaflıdır. Normal durumlarda kötü duygulara kapılma endişesi olmamak kaydıyla, hayatta olan yabancı bir kadının yüzüne bakılabileceği hükmüne kıyasla, bu durumda da kocanın ölen karısının yü- züne bakabileceği söylenebilir. Dolayısıyla bir kadın veya erkeğin vefat eden eşinin yüzüne bakmasında dinen herhangi bir sakınca yoktur [bkz. İbn Mâce, Cenâiz, 9; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 398] (Diyanet)