Bir kadın sigara içen eşi ile aynı yatakta yatmasa günah işlemiş olur mu?

Evlilik kadın ve erkeğe karşılıklı sorumluluklar yükleyen bir birlikteliktir. Kur’an-ı Kerim: “Kadınların  sorumlulukları kadar meşru hakları da vardır.” [Bakara, 2/228] ayetiyle bu hususa vurgu yapar. Hz. Peygamber (s.a.s.) de Veda Hutbesinde: “Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.” buyurarak eşlerin birbirlerine karşı vazifelerini hatırlatır. Bundan dolayı eşler birbirlerinin haklarına, evlenme ile yüklendikleri vazifelere karşılıklı olarak riayete mecburdurlar. Bu çerçevede taraflar evliliğin yürümesini engelleyecek tavır ve tutumlardan uzak durmalı, yuvanın sevgi, saygı ve şefkat ilkelerine dayalı olarak sürmesini temin etmelidirler. Sigara içen erkek ya da kadın sağlığına zarar veren bu alışkanlıktan vazgeçmeye dönük tedbirler almalı; sigara içmeyen eşin rahatsız olmaması için gerekli vücut ve ağız temizliğini yapmalıdır. İslam dini, yuvayı maddi ve manevi bütünlüğü olan güçlü bir birliktelik olarak telakki ettiği için kadın ve erkeğin zorunlu bir durum söz konusu olmadığı sürece ayrı yatması uygun değildir. DIYANET