Bir kadın cinsel hususta eşi her istediğinde onunla beraber olmak zorunda mıdır? Kadının da cinsel konularda kendi kararı, eşinin isteğini reddetme hakkı var mıdır?

Eşler birbirlerinin haklarına ve evlenme ile yüklendikleri vazifelere riayete mecburdurlar. Evliliğin en önemli amaçlarından biri, biyolojik ve doğal bir ihtiyaç olan cinsel tatminin evlilik kurumu içinde meşru bir şekilde karşılanmasıdır. Bu bakımdan kişi çok önemli bir mazeret ve engel olmadığı sürece eşinin cinsel isteğini reddetmemelidir [Buhârî, Nikâh 85; Tirmizî, Rada, 10]. Bununla birlikte eşlerden birinin yorgun, hasta veya psikolojik olarak kendini hazır hissetmediği durumlarda diğerinin bunu anlayışla karşılaması gerekir. Hastalık, psikolojik rahatsızlık ve aşırı yorgunluk gibi bir mazeret olmadığı halde cinsel taleplerin eşler tarafından yerine getirilmemesi evliliğin gayesine aykırı olduğu gibi, evliliğin huzur içinde sürdürülmesine de engel bir tavırdır.(DİYANET)