Bir erkek, ibadetlerini tam olarak yapmadığı için hanımını boşayabilir mi?

Eşlerin birbirlerine karşı sorumluluk duygusu ile hareket etmeleri, birbirlerinin görüş ve düşüncelerine saygı göstermeleri mutlu ve huzurlu bir beraberliğin gereklerindendir. Bu huzurun temini için eşlerin karşılıklı hak ve görevleri vardır. Bu görevlerden birisi de kocanın ailesine dinî eğitim vermesi ve onların dinî yaşantılarını takip etmesidir. “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun.” [Tahrîm, 66/6] ve “Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et.” [Taha, 20/132] ayetleri kişiye ailesini dinî hükümlere riayet etme konusunda uyarma sorumluluğu yüklemektedir. Eşler ibadetlerin önemi ve yararı konusunda birbirlerini eğitip uyarmalı, iyilik ve güzellikle tavsiyede bulunmalıdırlar. Fakat ibadetleri yerine getirip getirmemenin sorumluluğu tamamen kişinin kendisine aittir. Dolayısıyla kadının ibadetlerini yerine getirmekte ihmalkâr davranması, kocasının onu boşaması için meşru bir gerekçe değildir.