Bir erkeğin bakımını yapan kadının, bu erkeğin mahrem yerlerine bakmasının hükmü nedir?

Aralarında mahremiyet olsun ya da olmasın karı ile koca dışında taraflar zaruret olmadıkça birbirlerinin avret sayılan yerlerine bakamaz [Nûr 24/30-31]. Buna göre bakıma muhtaç durumdaki bir erkeğin bakımının öncelikle eşi, eşi yok ise mahrem olan yakınları tarafından, onlar da yoksa erkek bakıcılar tarafından yapılması gerekir. Tüm bu kişilerden bakıcı bulunamadığı takdirde bir kadın tarafından bakılması zaruret haline gelmiş olur. Böyle bir durumda söz konusu kadının temizlik ve bakım için ve zaruret miktarınca bakıma muhtaç erkeğin avret yerine bakmasında dinen bir sakınca yoktur [Merğînânî, el-Hidâye, IV, 84]. (Diyanet)