Bir bayan evinde itikafa girdiği zaman, teravihe çıkabilir mi?

Bayan evinde i’tikâf tuttuğunda namazları evinde kılmalıdır.

www.fetvameclisi.com