Batında ve Zahirde Sünnetten Uzaklaşılması

Bu davranışların en başında iç alemde sünnetten uzaklaşma yer alır. Bu ise ibadetlerin adetlere dönüşmesi ve Allahü teâlâ’dan ecir beklentisinin unutulması ile olur ya da Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in yolundan ayrılıp O’nu takip etmeyi bırakmakla, O’nun saf sevgisini kalpten çıkarmakla, sünnetleri araştırıp öğrenmemek veya bilinen sünnetleri unutmakla ve gerekli önemi göstermeyip onları hafife almak da olur.

Yine zahirde sünnetten uzaklaşmak da peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e karşı gösterilen kabalıkların başında gelir. Bu ise bir kısmının yapılması Vacip, bir kısmının yapılması da mendup olan zahiri sünnetleri terk etmekle olur. Misal olarak, itikadi sünnetleri, bidatlerden ve ehlinden uzak durmayı ya da yeme içme ve giyinme sünnetlerini, vakit namazlarının sünnetlerini, vitir namazı, Hac ve Umre sünnetleri ve oruç sünnetleri gibi sünneti müekkedeleri sayabiliriz. Böyle ki bazılarına göre sünnet demek fazladan bir şey demek haline gelmiştir. Böyle olmaktan Allah’a sığınırız.

Allah’a yemin olsun ki bir kimse sünnete hürmet etmeden, ona ihtimam göstermeden ve onu yaşamadan istikamet üzere olamaz. Her şeyden öte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem “kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir” buyurmuştur. Dahası O’nun bu hadisi evlilik, et yemek ve benzeri emirlerle alakalı idi.

Übey bin Kab Radıyallahu Anh şöyle demiştir; “Doğru yoldan, sünnetten ayrılmayın. Doğru yolda olup sünnet üzere yaşayan ve Allahu Teala anıldığında onun korkusuyla ürperen kimsenin ağacın kuru yapraklarının dökülmesi gibi günahları dökülür. Doğru yolda olup sünnet üzere yaşayan ve yalnız başınayken Allahu Teala ‘yı anıp,O’nun korkusuyla gözlerinden yaşlar boşanan kimsenin bedenine asla ateş dokunmaz. Bilinmelidir ki doğru yol ve sünnet üzere olan az bir şey, bunların tersine olan çok şeyden daha hayırlıdır. O halde az olsun çok olsun ama amellerinizin Peygamberlerin yoluna, Onların yaşam biçimine uygun olması için gayret gösterin.”

Diğer Hazreti Peygambere Karşı Kaba Davranışlar Başlığı Altındaki Yazılarımız;

 1. Batında ve zahirde sünnetten uzaklaşılması
 2. Sahih hadislerin reddedilmesi
 3. Hz. Peygamberin yaşam biçiminden ve uygulamalarından sapılması
 4. Hazreti Peygamberden söz ederken saygıya riayet edilmemesi
 5. Sünnete ittiba edenlerden uzak durulması haklarında ileri geri konuştu onlarla alay edilmesi
 6. Mekanla ilgili sünnetlerin terk edilmesi
 7. Hazreti Peygamberin Hususiyetlerinin ve Mucizelerinin Tanınmaması
 8. Dinde bidat çıkarılması ya da bidatlere meyledilmesi
 9. Hazreti Peygamber hakkında ölçünün kaçırılması
 10. Hazreti Peygambere salat ve selam getirilmemesi
 11. Sahabenin kıymetinin bilinmemesi
 12. Hazreti Peygamber tazim edildiğinde tepki gösterilmesi