Bâin talakla boşanan kadın’ başka bir erkekle evlenebilir mi?

‘Bâin talakla boşanan bir kadın’, daha önce başka boşama olmamış ise ister iddet içinde ister iddet bittikten sonra olsun yeni bir nikâhla boşayan eşi ile evlenebileceği gibi, ‘iddetini tamamladıktan sonra’ başka bir erkekle de evlenebilir [İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, Mısır 1975, II, 86-87].