Azil yapmak caiz midir?

Azil bir nevi doğum kontrolü olup, cinsel ilişki sırasında erkeğin geri çekilip menisini dışarı akıtması demektir. Bu uygulama, İslam’ın ilk dönemlerinde Araplar arasında bilinmekte olan bir doğum kontrol metodudur. Hadislerde Hz. Peygamber (s.a.s.)’in buna izin verdiği görülmektedir. Bir sahabi Hz. Peygamber (s.a.s.)’e azil yaptığını, bunun sakıncası olup olmadığını sorduğunda; “İstersen azil yap, fakat Allah’ın takdir ettiğine mani olamazsın.” [Ebû Dâvûd, Nikâh, 48] buyurmuşlardır. Cabir de (r.a.); “Biz Rasûlüllah devrinde azil yapıyorduk. O zaman Kur’an inmeye devam ediyordu. Eğer yasak edilecek olsaydı, bunu Kur’an yasaklardı.” [Buhârî, Kader, 4] demiştir. Müçtehitlerin çoğunluğu bu ve benzeri hadisleri esas alarak azlin mubah olduğunu, ancak bunu eşlerin anlaşarak yapması gerektiğini belirtmişlerdir [Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 163].(DİYANET)