Mü’minün 97

Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım (Mü’minün 97)