Mü’minün 98

“Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım (Mü’minün 98)